İzmir, Marmaris, Ölüdeniz Tatili

İzmir

15 Temmuz sabahı yola çıktık ve saat 14.30’da İzmir’e vardık. Direkt olarak Zeynel Ergin Gevrek Fırını’na gittik ve İzmir’in meşhur boyoz ve geyreğini tattık. İlk boyoz tecrübemizdi ve hem sade, hemde diğer boyozları oldukça beğendik. Ardından İzmirlilerin gevrek dediği fakat bizim için simit olan lezzetini denedik; evet kabul, simitle aynı şey değil ve daha güzeldi.

Zeynel Ergin Gevrek Fırını

Muğla — Marmaris

İzmir’i turladıktan hemen sonra Muğla’ya doğru yola çıktık. Gece Marmaris’i gezdikten sonra 2 geceyi geçireceğimiz Interconti Apart Otel’e yerleştik.

Marmaris’teki son gün

Fethiye — Ölüdeniz

Marmaris’ten sonraki durağımız ise Ölüdeniz’di. Tatili asıl Ölüdeniz için planlamıştık, İzmir ve Marmaris tatil öncesi gezi ve ısınma turu gibiydi.

Saklıkent Kanyonu

--

--

Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store