Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu filminin başrolü Hayat Van Eck

Dizi Hakkında

Gerçek hayat hikayesinden uyalanan film, Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesini konu alıyor; Naim Süleymanoğlu’na ise Naum Şalamanov adı veriliyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Naim, Dünya’ya bu durumu anlatabilmek adına eski cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın bizzat yardımıyla ülkeye getiriliyor ve Türkiye adına olimpiyatlarda yarışmaya başlıyor.

Dizi Değerlendirmesi

Naim Süleymanoğlu’nu yakından tanımanın dışında, Bulgaristanda yaşanmış acı olayları da çok iyi yansıttığı için filmi çok beğendim. Tarihte yaşanmış harika hikayeleri başarılı biçimde yansıtmasından dolayı Ayla filmine çok benzettim; iki filmde yerli film kategorisinde en beğendiklerim arasına girmeyi başardı. İzlemek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim.

--

--

Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store