2022 Hedeflerim

🎮 Alınacaklar Listesi

Teknolojik olarak büyük donanımları hep aldım. Fakat güzel bir çalışma masası ve mouse’a ihtiyacım var. Ardından bir kaç süsleme ile şık bir çalışma ortamına erişmek istiyorum.

🈺 İngilizce

İngilizce’yi öğreneceğim demek çok büyük bir hedefmiş, bunu geçen seneden gördüm. Bu sene hedefleri daha minimal ve sonuç odaklı belirleyeceğim.

🏢 İş Hayatı

Yeni yıla yeni bir iş ile başlıyorum, Gordion. Yeni başlangıçlar her zaman risklidir fakat kariyerimde bir değişimin vakti gelmişti.

♟️ Satranç

Şanssız bir şekilde geçen sene yediğim cezadan dolayı puanım çok düşmüştü. 5+0’da bireysel rekorum olan 1314 eloyu kırabilmek ilk amacım, fakat daha öteye gitmeliyim.

🗺️ Seyahat

Bu sene gerçekleştirdiğim taktirde beni en mutlu edecek ve hayatımı değiştirecek madde, seyahat.

📸 Fotoğrafçılık

Aslında hedeflediğim bir çok kurs var; kaligrafi, hat, ebru, resim, diksiyon vs. Yoğun bir sene olacak gibi ve her birini gerçekleştirebilmem mümkün değil. Amatör olarak cep telefonum ile çekimlere başlayacağım. Eğer seyahat maddemi başarıyla ilerletir ve sokak fotoğrafçısı olma hedefimi başarabilirsem -ki umuyorum-, işi ilerleterek bir fotoğrafçılık kursuna katılıp, kamera almak istiyorum, belki de telefon yeterli olur bilmiyorum, zaman.

🏋️ Spor

Geçen yıl içerisinde pandemininde etkisiyle halı sahalar yasaklandığı bir süreç olmuştu, yıl içerisinde toplam 27 maç yapmışım. Bu sene aksilik çıkmazsa düzenli futbola devam edeceğim.

🦷 Sağlık

Dış cephe yenileme çalışmalarım bu senede devam ediyor. Önceki senelerde dişlerimle ilgili çekim, dolgu, temizlik ve birkaç diş eti operasyonu geçirmiştim.

--

--

Frontend Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store